ecosorting logo

Nowoczesne,
inteligentne i zautomatyzowane
wsparcie gospodarki odpadami

Nasze urządzenia techniczne przeznaczone są dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, Gmin, ROD-ów i Deweloperów. Kontrolują i wspierają segregację odpadów, chronią nieruchomości przed karami za niewłaściwą segregację odpadów oraz gminy przed karami za nie uzyskanie wymaganych wskaźników recyklingu.

Dostosujemy wymiar Dyspensera do

tick

liczby lokali,

tick

typu nieruchomości,

tick

miejsca na terenie zewnętrznym

tick

klatki schodowej lub garażu podziemnego.

Inteligentne śmietniki
— optymalne wykorzystanie
zasobów w gospodarowaniu odpadami

Przez dekady system gospodarowania odpadami pozostawał niezmienny. Jednak aktualne wyzwania ekologiczne i prawne związane z recyklingiem i segregacją odpadów zmuszają do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Nasze produkty sprostają temu wyzwaniu, wprowadzając nowoczesne rozwiązania do segregacji odpadów.

Ecosorting

Ecosorting jest pionierem w dziedzinie tworzenia narzędzi do optymalizacji gospodarowania odpadami, łącząc nowoczesne technologie z ekologicznym podejściem. Nasza misja to podniesienie poziomu segregacji śmieci, dbanie o ekologię i rozwój planety w zgodzie z naturą. Nasze dyspensery i inteligentne śmietniki to wynik lat doświadczeń naszego zespołu, a każdy produkt jest stworzony z myślą o zdrowiu planety i dokładniejszej segregacji śmieci.

ecosorting segregacja
śmietniki

STATUS QUO

Śmietnik — niewykorzystany
potencjał

Tradycyjne śmietniki osiedlowe pozostają niezmienne przez dziesięciolecia. Nie wprowadzono jeszcze systemowych rozwiązań lub automatyki pozwalającej na efektywne gospodarowanie i weryfikowanie odpadów. Tymczasem, niewykorzystany potencjał śmietników jest ogromny. Każdy śmietnik jest jak mała fabryka, produkująca surowce wtórne, które można wykorzystać ponownie.

EKOLOGICZNE WYZWANIA

Od odpadów do zasobów

Świadomość ekologiczna społeczeństwa rośnie. Unia Europejska i polski ustawodawca nakładają obowiązki na gminy, aby osiągać wysokie wskaźniki recyklingu. Jednak bez systemowych rozwiązań, spełnienie tych wymogów jest trudne. Co więcej, kary za brak segregacji nie wystarczą do rozwiązania problemu. To wyzwanie wymaga nowych podejść, które będą zrównoważone zarówno ekonomicznie, jak i ekologicznie.

ecosorting

Balans między przepisami a obowiązkami mieszkańców

Jednym z głównych wyzwań dla nieruchomości jest dzisiaj realizacja wymagań ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwłaszcza w kontekście odpowiedzialności zbiorowej za segregację odpadów. Cel jest jasny: właściwa segregacja pozwalająca uniknąć wysokich kar pieniężnych i wykonanie tego obowiązku przy pomocy narzędzi, które nie będą obciążeniem finansowym dla właścicieli. Istotnym aspektem jest również zachowanie odpowiedniego balansu, który pozwoli spełnić te cele bez narzucania mieszkańcom zbyt wielu dodatkowych obowiązków.

Nieruchomości szukają innowacyjnych rozwiązań, które spełniają te kryteria i jednocześnie są akceptowalne pod względem kosztów. Taki balans jest kluczowy dla zaspokojenia potrzeb głównych zainteresowanych:  mieszkańców oraz ustawodawcy. Zrozumienie tych wyzwań i adaptacja do nich jest nie tylko wymogiem prawnym, ale też krokiem w kierunku bardziej zrównoważonego i efektywnego gospodarowania odpadami w nieruchomościach.

Unikalne rozwiązanie ekologiczne

Z myślą o tworzeniu innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań, nasz zespół skupia się na produkcji unikalnego rozwiązania pozwalającego w łatwy sposób kontrolować segregację odpadów komunalnych.

Nasze urządzenie wyróżnia się 100% możliwością identyfikacji segregowanych odpadów pochodzących z poszczególnych lokali. Kluczowym elementem tego systemu są specjalnie oznaczone worki na śmieci.

System inteligentnych worków z kodami

Nasza firma wprowadza innowacyjne rozwiązania, które nie tylko poprawiają komfort użytkowania, ale również przyczyniają się do efektywnego gospodarowania odpadami.

 

Opracowaliśmy system produkcji worków, wyposażonych w kody QR, eliminując konieczność dystrybucji naklejek i ich przyklejania do indywidualnych worków. 

Funkcjonalność dla nowoczesnego osiedla

Wymogi związane z efektywnym gospodarowaniem odpadami w kontekście mieszkalnictwa stają się coraz bardziej złożone, a standardy ekologiczne coraz wyższe. Nasz system sprzedaży oznakowanych worków podwyższa indywidualną świadomość potrzeby segregacji odpadów, a co za tym idzie wpływa na pozytywny wizerunek całego osiedla.

Główną zaletą tego systemu jest proaktywne gospodarowania odpadami, które eliminuje ryzyko zbiorowej kary za niewłaściwą segregację.

NASZA ODPOWIEDŹ

Innowacyjne rozwiązania pomagające w gospodarowaniu odpadami

Nasze rozwiązania odpowiadają na powyższe wyzwania. Tworzymy nowoczesne, inteligentne i zautomatyzowane systemy pomagające w gospodarowaniu odpadami. Nasze urządzenia kontrolują segregację odpadów, identyfikują lokale, z których pochodzą odpady i zwiększają komfort użytkowników. Dzięki skali stosowania naszych urządzeń, jesteśmy w stanie efektywnie gospodarować odpadami.

ecosorting
ecosorting

DYSPENSER ZNAKOWANYCH WORKÓW NA ŚMIECI

Rewolucja w gospodarowaniu odpadami

Nasz dyspenser znakowanych worków na śmieci to proste i szybkie rozwiązanie, które zrewolucjonizuje sposób, w jaki segregujemy odpady i ułatwi ich gospodarkę na poziomie osiedla, jak i gminy.

 

 

Dyspenser to automatyczny dystrybutor rolek z oznakowanymi workami na śmieci przypisanymi do poszczególnych lokali. Dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy odpowiadają za właściwą segregację tylko swoich śmieci, a rolki z workami mogą nabyć w dowolnej chwili na terenie swojego osiedla.

INTELIGENTE ŚMIETNIKI

Nowoczesne podejście do segregacji odpadów

W 2024 roku wprowadzimy na rynek nasze inteligentne  śmietniki, które samodzielnie ocenią prawidłowość segregacji zawartości każdego worka. Będą one dostosowane do potrzeb różnorodnych nieruchomości: osiedli mieszkaniowych, pojedynczych domów, szpitali czy Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 

System identyfikuje oddawane odpady, a także waży je i zgniata, co pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz. 

NASZE ROZWIĄZANIA

Odpowiedź na rosnące oczekiwania

Nasze rozwiązania, w tym zarówno dyspensery, jak i inteligentne śmietniki są odpowiedzią na rosnące oczekiwania w obszarze gospodarowania odpadami. Ułatwiają segregację oraz czynią ją bardziej efektywną. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

ecosorting
ecosorting

Rozwiązania ekologiczne

Rozwiązania, które proponujemy, są nie tylko nowoczesne, ale także przyjazne dla środowiska. Wspieramy ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, a nasze rozwiązania to krok w tym kierunku. Poprzez lepszą segregację i analizę odpadów, przyczyniamy się do zmniejszenia negatywnego wpływu gospodarstw domowych na środowisko.

ecosorting śmietnik

Kontrola segregacji na poziomie lokalu

Poprzez kontrolowanie poprawnej segregacji na poziomie pojedynczych lokali, eliminujemy problem wspólnej odpowiedzialności nieruchomości za niewłaściwą segregację.

DOŁĄCZ DO NAS

Gospodarowanie odpadami na najwyższym poziomie

Nasze dyspensery oznakowanych worków oraz inteligentne śmietniki to przyszłość w dziedzinie gospodarowania odpadami. Rozwiązania proponowane przez Ecosorting zapewniają poprawność segregacji, zaletę ekologiczną, komfort sanitarny, pełną automatyzację, wygodę użytkowania. Wszystko to przyczynia się do podniesienia poziomu segregacji śmieci, dbania o ekologię i rozwoju planety w zgodzie z naturą.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, która jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania w obszarze gospodarowania odpadami. Z nami gospodarowanie odpadami staje się prostsze, szybsze i bardziej efektywne.