ecosorting logo

O firmie

Nasza firma, ze zrozumieniem ekologicznych wyzwań naszych czasów, ma na celu podniesienie poziomu segregacji śmieci, dbając o ekologię i rozwój planety w zgodzie z naturą. 

 

Wprowadzamy dyspensery znakowanych worków na śmieci – innowacyjne urządzenia, które stanowią prawdziwą rewolucję w gospodarowaniu odpadami. Dyspensery, podobnie jak nasze inteligentne śmietniki, łączą zaawansowaną technologię z ekologicznym podejściem, umożliwiając jeszcze efektywniejszą segregację odpadów.

 

Nasze inteligentne śmietniki, będące wynikiem połączenia nowoczesnej technologii i lat doświadczeń twórców projektu, optymalizują gospodarowanie odpadami, przekształcając je z problemu w zasób. Każdy model śmietnika jest zbudowany z wyselekcjonowanych materiałów, które zapewniają niezawodność maszyny, a każde zamówienie może być indywidualnie skonfigurowane, aby spełniało wszystkie potrzeby klienta.

Dzięki nim, gospodarowanie odpadami staje się nie tylko prostsze i bardziej efektywne, ale także przyczynia się do ochrony środowiska.

 

Nasze rozwiązania są odpowiedzią na rosnące oczekiwania społeczeństwa wobec ekologicznych, efektywnych i nowoczesnych metod gospodarowania odpadami. Wierzymy, że poprzez nasze produkty, możemy przyczynić się do podniesienia świadomości ekologicznej i promować zrównoważone podejście do gospodarowania odpadami. Nasze produkty są nie tylko inwestycją w ekologię, ale także w przyszłość naszej planety.

Problem odpowiedzialności finansowej
za nieprawidłową segregację odpadami

Problematyka niewłaściwej segregacji odpadów w nieruchomościach wielorodzinnych, której efektem są kary nałożone na całe wspólnoty, staje się coraz bardziej istotna. Kary za niewłaściwą segregację odpadów są coraz powszechniejsze i mogą wynieść nawet około 100 000 zł. Kwota ta jest wyliczana jako iloczyn stawki za wywóz śmieci, jaką płaci dana nieruchomość. Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustala się kary za niewłaściwą segregację w wysokości nie niższej niż dwukrotna stawka opłat i nie wyższej niż czterokrotna stawka opłat za gospodarowanie odpadami. Bez wprowadzenia nowych rozwiązań, które będą dostosowane do zmieniających się realiów prawnych oraz społecznych, osiągnięcie wskaźników recyklingu na poziomie 35%, a w następnych latach 45% i 55%, staje się praktycznie niemożliwe.

o firmie ecosorting
o firmie ecosorting

Innowacyjne rozwiązania

Nasza firma, mając na uwadze problemy związane z niewłaściwą segregacją odpadów oraz wynikające z tego konsekwencje, opracowała unikalne rozwiązanie – dyspensery worków na śmieci z kodami QR. Każdy worek jest indywidualnie przypisany do konkretnego lokalu, co pozwala na precyzyjne kontrolowanie procesu segregacji odpadów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, odpowiedzialność za błędne segregowanie śmieci przeniesiona jest bezpośrednio na właściciela lokalu, a nie jak do tej pory, na całą nieruchomość.

Rozwiązaniem, nad którym obecnie pracujemy są inteligentne śmietniki. Jest to nowoczesne urządzenie, które wykorzystuje potencjał tkwiący w gospodarowaniu odpadami. Taki system pozwoli na optymalne wykorzystanie zasobów, transformując tradycyjne podejście do segregacji odpadów w innowacyjny proces, w którym każdy śmietnik przypomina małą fabrykę, produkującą surowce wtórne.

ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Odpowiedź na wyzwania ekologiczne

Ekologiczne wyzwania, z którymi musimy się mierzyć, znajdują swoje odzwierciedlenie w funkcjonalnościach oferowanego przez nas rozwiązania. Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, wymogi Unii Europejskiej i polskiego ustawodawcy, wskazują na konieczność poszukiwania nowych rozwiązań. 

Dyspensery oznakowanych worków na śmieci oraz inteligentne śmietniki są odpowiedzią na te wyzwania, umożliwiając efektywne gospodarowanie odpadami, zgodne zarówno z wymogami prawnymi, jak i oczekiwaniami społecznymi.