ecosorting logo

OFERTA

Nowość ! - System wspierania i kontroli segregacji odpadów w nieruchomości oraz podniesienie wskaźników recyklingu w Gminie.

Tworzymy nowoczesne, inteligentne i zautomatyzowane, urządzenia techniczne dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, Gmin, ROD-ów, kontrolujące i wspierające segregację odpadów, chronimy nieruchomości przed karami zbiorowymi za niewłaściwą segregację odpadów, chronimy gminy przed karami za nie uzyskanie wymaganych wskaźników recyklingu

Pierwszy krok w stronę czystej planety

Ecosorting to pierwszy, bardzo prosty krok, jaki możesz wykonać w stronę ochrony środowiska oraz poprawy warunków do życia dla ludzi, zwierząt, roślin. Dbanie o planetę oraz zdrową przyszłość zaczyna się właśnie w domach, razem z Ecosorting.

System wspierania i kontroli segregacji odpadów w nieruchomości oraz podniesienie wskaźników recyklingu w Gminie.

Nasza firma produkuje rolki z workami na śmieci, stosując wysoko gatunkową folię premium, pozyskaną głównie w oparciu o własne zaawansowane technicznie metody recyklingu, bez szkody dla środowiska.

Nasze worki można wygodnie kupić na klatce schodowej, na terenie osiedla lub Gminy z produkowanego przez nas urządzenia technicznego – dyspensera, wypożyczanego na czas trwania umowy z nieruchomością lub Gminą.

Każdy nasz worek ma nadrukowany kod QR.  Nie zbieramy żadnych danych osobowych, osób zamieszkujących lokale we Wspólnotach lub Spółdzielniach Mieszkaniowych a także w nieruchomościach jednorodzinnych.

W przypadku kontroli śmietnika i stwierdzenia złej segregacji odpadów podajemy upoważnionym pracownikom Gminy tylko adres lokalu na podstawie kodu QR z worka w którym stwierdzono złą segregację.

 

Pomagamy prawnie zarządom nieruchomości przy wystąpieniu do Gminy o zniesienie odpowiedzialności zbiorowej za złą segregacje, co uwalnia nieruchomość od zagrożenia wysokimi karami, liczonymi jako 2 – 4 krotność opłat od wszystkich lokali za wywóz śmieci, przemnożonymi przez liczbę miesięcy w których stwierdzono złą segregację.

 

Zapraszamy do współpracy nieruchomości, które chcą aby lokale poprawnie segregujące nie były obciążane karami w ramach odpowiedzialności zbiorowej a także wszystkich, którzy uważają, że odpowiedzialność za segregację odpadów muszą ponosić tylko te lokale, które nie stosują się do zasad segregacji.

 

Dość kar dla wszystkich lokali w nieruchomości z tytułu działania kilku lokali.

 

Niezależnie od wspierania i kontroli segregacji u źródła w gospodarstwie domowym, przyczyniając się do braku kar dla całej nieruchomości, zwracamy uwagę, że poprawna segregacja i wprowadzenie naszego systemu, pozwala Gminom na uniknięcie kar za nie uzyskanie wymaganych ustawowo wskaźników recyklingu.

Nasza firma oferuje urządzenia techniczne jak Dyspensery i Automatyczne Śmietniki, które są podstawą ustawową do zniesienia odpowiedzialności zbiorowej za złą segregację a także stanowią odpowiedź na rosnące wymagania ustawowe w zakresie recyklingu odpadów komunalnych.

Nasze produkty skierowane są do Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, Gmin i Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zamkniętych osiedli domów jednorodzinnych, domów jednorodzinnych na terenie Gminy

Dyspenser rolek z workami QR
na odpady

Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe
Rodzinne Ogrody Działkowe
Gminy w tym nieruchomości jednorodzinne
Deweloperzy

Automatyczny Śmietnik

Inteligentny śmietnik będzie oferowany od III kwartału 2024 roku w kilku odmianach.

Koszt instalacji zależny jest od typu instalacji.

Tańsze wersje mogą nie zawierać, zgniatarki odpadów i automatycznego rozpoznawania frakcji.

Cena zależna jest od opcji szybkości działania mechanizmu odbierającego odpady, dostosowanej do liczby lokali przypadających na jedną instalację.

Przewidywane ceny za instalację to 180 – 350 tys zł.

Staramy się o udostępnienie oferty dla nieruchomości wraz z dotacją i kredytem.

Zainteresowanych przesłaniem szczegółowej oferty przed

III kwartałem 2024 roku prosimy o rejestrację w zakładce ZAMÓW.

Pobierz ofertę

Dyspenser - innowacyjne urządzenie techniczne, debiut na rynku polskim

  1. Sprzedaje rolki zawierające worki na odpady.
  2. Każdy worek ma nadrukowany inny kod QR.
  3. Każdy kod QR z worków w rolce, przypisany jest do adresu lokalu podczas sprzedaży rolki.
  4. Worki na 5 frakcji odpadów w 3 pojemnościach 35L / 60L / 120L typ worka t’shirt, folia premium.
  5. W przypadku kontroli śmietnika kody QR pozwalają szybko zidentyfikować lokal (nie osobę) odpowiedzialny za niewłaściwą segregacje odpadów.
  6. Dyspenser jako urządzenie techniczne wraz z aplikacją do identyfikacji lokali na podstawie kodów QR stanowi podstawę ustawową do ubiegania się o zniesienie odpowiedzialności zbiorowej i wprowadzenie indywidualnego obowiązku segregacji.
oferta ecosorting
oferta ecosorting

Ekologiczny i zautomatyzowany śmietnik

Stanowi rozwinięcie systemu opartego na Dyspenserze rolek z workami.

 

Do działania potrzebuje worków z dyspensera.

 

To kolejny krok w kierunku komfortu użytkownika i wprowadzenia segregacji odpadów na jeszcze wyższy poziom.

 

Sprawdzanie poprawności segregacji odpadów odbywa się nie wyrywkowo jak w przypadku kontroli śmietnika.

 

Każdy oddany worek jest automatycznie identyfikowany co do adresu lokalu, następuje automatyczne rozpoznanie frakcji odpadów w worku, następnie worek jeat transportowany do pojemnika magazynującego dla właściwej frakcji ( urządzenie rozróżnia automatycznie od 5 do 9 frakcji )

 

Użytkownik nie wchodzi do śmietnika, oddaje worek do zewnętrznej wrzutni.