ecosorting logo

Inteligentny śmietnik

Instalacja

Mamy przyjemność zaproponować Państwu nowoczesne i ekologiczne urządzenie techniczne, będące inteligentnym śmietnikiem zapewniającym możliwość oddawania odpadów do wrzutni, bez konieczności wchodzenia do pomieszczenia śmietnika. 

Śmietnik posiada urządzenie zgniatające, co zmniejsza pojemność wytwarzanych odpadów. Dzięki temu istnieje możliwość znaczącego ograniczenia przyjazdu samochodów odbierających śmieci, co skutkuje zmniejszeniem takich niedogodności jak hałas i emisja spalin. 

Nasz produkt wykaże ilość wytworzonych odpadów w całej nieruchomości. Podobnie dla każdego lokalu wykażemy wagę oddanych odpadów ogółem oraz w podziale na frakcje, daty dokonania wrzutu odpadów, umożliwiając w przyszłości rozliczenie kosztów wywozu odpadów z nieruchomości na lokale według wagi. Proponowane urządzenie objęte jest prawami wynikającymi z międzynarodowego zgłoszenia patentowego.

inteligentny śmietnik

Funkcje

Zastosowanie urządzenia wpłynie na wzrost poziomu segregacji odpadów w lokalach i zwiększanie, oczekiwanego z punktu widzenia ekologii, wskaźnika recyklingu. 

Inteligentny śmietnik realizuje następujące funkcje:

01

Worki z odpadami wrzucane są do wrzutni, dalsza obróbka odpadów następuje automatycznie. Użytkownicy nie wchodzą do śmietnika, co zmniejsza częstotliwość jego mycia i sprzątania.

02

Określa ilość wytworzonych odpadów w całej nieruchomości w danym okresie, podając wagę lub kubaturę wyrażoną w litrach, lub liczbą zapełnionych pojemników magazynujących, w podziale na frakcje.

03

Na każdym koncie indywidualnego lokalu w zabezpieczonej aplikacji z dostępem przez Internet prowadzony jest rejestr wagi oddanych odpadów. Znana jest waga oddanych odpadów z każdego lokalu z podziałem na frakcje.

04

Zgniata odpady (mniejsza liczba wywiezionych pojemników), foliuje lub ozonuje odpady (brak zapachów).

05

Klapa odbierająca – wrzutnia otwiera się automatycznie po identyfikacji Użytkownika.

06

Automatycznie transportuje odpady, między wrzutnią a pojemnikami w śmietniku, według zadeklarowanego przez użytkownika na dotykowym panelu elektronicznym rodzaju oddawanego odpadu.

07

Kontroluje użytkowników w zakresie poprawności segregacji odpadów poprzez aplikację „uczącą się” rozpoznawania frakcji odpadów, opartą o analizę zdjęć odpadów i ich właściwości fizycznych. Pliki zdjęciowe stanowią bazę danych do rozpoznawania odpadów.

08

W krótkim czasie po zainstalowaniu urządzenia, system rozpozna samodzielnie oddawaną frakcję odpadów, bez potrzeby deklaracji frakcji odpadu, przez użytkownika na panelu dotykowym.

09

Wydaje nowe worki na śmieci.

10

Umożliwia wejście do środka firmom wywożącym odpady i serwisowi technicznemu. Wyklucza możliwość wejścia do środka osobom nieuprawnionym i użytkownikom.

11

Gmina oraz firma wywozowa otrzymuje w aplikacji z dostępem przez Internet informacje o: datach wykonanych odbiorów śmieci ze wszystkich lokalizacji nieruchomości, gdzie został zamontowany inteligentny śmietnik oraz bieżącym stanie procentowego zapełnienia każdego pojemnika magazynującego odpady w danej nieruchomości ze wskazaniem frakcji w każdym pojemniku.

12

Instalacja nie jest wrażliwa na zmianę lokalizacji w śmietniku pojemników magazynujących, szczególnie po wtoczeniu pustych pojemników po dokonanym odbiorze odpadów przez firmę wywozową.

inteligentny śmietnik

Instalacja pozwala dostosować liczbę pojemników do potrzeb nieruchomości

System może być rozbudowany, o ile jest miejsce, do dowolnej liczby rodzajów odpadów, jedynie poprzez dodanie modułów mechanicznych, stanowiących niewielką część instalacji oraz dodanie pojemników magazynujących odpady. Instalacja działa szybko, eliminując możliwość powstawania kolejki przed śmietnikiem lub oczekiwania użytkownika na otwarcie klapy w przypadku oddawania wielu worków ze śmieciami z różnymi frakcjami odpadów. Instalację wyposaża się w kilka wrzutni (2 – 5) w zależności od liczby użytkowników przypadających na jeden inteligentny śmietnik oraz w zależności od szerokości drzwi wejściowych do śmietnika.

Jak to działa?

1. Inteligentny śmietnik może być zamontowany w każdym pomieszczeniu śmietnikowym lub altanie, albo ustawiony jako kontener na zewnątrz.

2. Do pomieszczenia śmietnika Użytkownicy nie wchodzą. Cała powierzchnia śmietnika może być przeznaczona na pojemniki magazynujące bez konieczności zapewnienia ciągów komunikacyjnych.

3. Inteligentny śmietnik weryfikuje poprawność segregacji oraz identyfikuje lokal, z którego dana partia odpadów pochodzi.

 

4. Odpady podlegają działaniu urządzenia foliującego lub ozonującego w celu ograniczenia
 zapachów. Inteligentny śmietnik zgniata śmieci celem zmniejszenia objętości odpadów. System nie gromadzi danych osobowych Użytkowników, operuje jedynie numerem lokalu i lokalizacją nieruchomości.

5. Wywożący odpady otrzymuje raport w czasie rzeczywistym w aplikacji internetowej o procentowym stanie zapełnienia i wadze pojemników magazynujących śmieci oraz o datach zrealizowanych wywozów.

6. Instalacja pozwala na zwiększenie liczby pojemników magazynujących w związku z wykorzystaniem powierzchni ciągów komunikacyjnych w śmietniku.

NASZA ODPOWIEDŹ

Rewolucja w gospodarowaniu odpadami

tick

Bezpośrednie wrzucanie odpadów:

Nasz mechanizm umożliwia bezpośrednie wrzucanie worków przez wrzutnię, eliminując konieczność wchodzenia do śmietnika. Wrzutnia otwiera się tylko dla upoważnionych lokali, zapewniając szybki i bezproblemowy odbiór.

tick

Komfort mieszkańców:

Skupiamy się na wygodzie mieszkańców, eliminując nieprzyjemne zapachy.

tick

Więcej miejsca na składowanie:

Śmietnik pomieści więcej pojemników magazynujących odpady.

tick

Automatyzacja procesów:

Wszystkie operacje są w pełni zautomatyzowane, co zwiększa efektywność gospodarowania odpadami.

tick

Zagęszczanie odpadów:

Dzięki zastosowaniu mechanizmu zgniatania odpadów możemy zmniejszyć częstotliwość ich wywozu.

tick

Eliminacja gryzoni:

Szczelnie zamknięty śmietnik uniemożliwia dostanie się gryzoni do jego wnętrza.

tick

Informacje o zapełnieniu:

O stopniu zapełnienia pojemników magazynujących informujemy firmę wywożącą odpady poprzez aplikację, umożliwiając optymalizację tras wywozowych.

tick

Wzrost stopy segregacji:

Wprowadzenie naszego systemu może spowodować wzrost wskaźnika segregacji do 80-90%.

Co jeszcze musisz wiedzieć?

Elektroniczny klucz dostępowy do wnętrza śmietnika posiada:

– serwis producenta,

– usługodawca wywożący odpady,

– zarząd nieruchomości, firma ochrony lub dozoru nieruchomości, drzwi mogą być otworzone zdalnie po kontakcie z infolinią producenta.

ecosorting
inteligentny śmietnik

Zasilanie awaryjne

Opcją wyposażenia jest zasilanie awaryjne na wypadek braku lub przerwy w dostawie zasilania. Zamawiający urządzenie może zadecydować o doposażeniu instalacji inteligentnego śmietnika w generator prądu.

inteligentny śmietnik

Optymalizacja kosztów

Przewidywane finansowanie zakupu inteligentnego śmietnika to raty miesięczne dla nieruchomości. Koszt urządzenia rozkładany jest na 60 równych rat miesięcznych. Zewnętrzna instalacja kontenerowa zapewnia możliwość uzyskania dodatkowych przychodów z zagospodarowania wszystkich nieużywanych już śmietników.

inteligentny śmietnik aplikacja

Wygoda użytkowania

Wszystkie mechanizmy zostały zaprojektowane w sposób eliminujący możliwość tworzenia się kolejki do oddania odpadów. System działa szybko, niezależnie od ilości dostarczonych worków ze śmieciami.

wywóz śmieci

Odpady o dużych gabarytach

Odbiór odpadów o dużych gabarytach lub nieprzewidzianych w ramach kwalifikacji odpadów segregowanych i niesegregowanych jest zadaniem Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych, do którego Użytkownik dostarcza odpad we własnym zakresie. 

inteligentny śmietnik

Korzyści dla klientów

tick

Wzrost pojemności magazynowania odpadów nawet o 142% dla instalacji zewnętrznej w kontenerze.

tick

Użytkownicy nie są narażeni na nieprzyjemne zapachy i nie muszą przechodzić przez zabrudzone obszary.

tick

Znika problem podrzucanych śmieci.

tick

Wpływ na poprawę segregacji odpadów, co prowadzi do lepszych wyników recyklingu.

tick

Możliwość dostarczenia raportu o segregacji dla każdego lokalu.

tick

Możliwość potwierdzenia rzeczywistej segregacji odpadów dla firmy odbierającej odpady.

tick

Mechanizm zgniatania odpadów umożliwia zmniejszenie częstotliwości wywozu, co z kolei może przełożyć się na mniejszy hałas, mniejsze zużycie paliwa i mniejszą emisję spalin.

tick

Oferowana jest sprzedaż ratalna instalacji.

tick

Dostęp do internetowej aplikacji integrującej cały proces.

tick

Utrzymanie czystości w pomieszczeniu śmietnika i brak możliwości dostępu dla zwierząt, w tym gryzoni.

tick

Indywidualne karty dostępowe dla użytkowników.

tick

Raporty o pojemności i wadze śmieci dla firm wywożących odpady są dostępne w czasie rzeczywistym.

tick

Możliwość generowania dochodów z wynajmu powierzchni nieużywanego śmietnika.

tick

Zewnętrzna instalacja kontenerowa zapewnia większą pojemność magazynowania odpadów w porównaniu do tradycyjnych śmietników.